alternative

آخرین نوشته ها

جشن نوروز
جشن نوروز

سنگ‌نگارهای در تخت جمشید که نمادی از نوروز زرتشتیان را نشان می‌دهد. در اعتدال بهاری در روز نخست نوروز، نیرو و توان شیر و گاو در حال نبرد برابر است. شیر نماد خورشید و گاو نماد زمین است. جشن نوروز و...

 كوروش بزرگ و پان تركيسم
كوروش بزرگ و پان تركيسم

    کوروش بزرگ با تاج هم‌هم مصری و چهاربال سنگ‌نگاره موجود در پاسارگاد   كوروش بزرگ و پان تركيسم   ------------------------------------------------------------------------------------------   كورش در ميان مردان روزگار خود در دليري و هوشمندي و فضائل ديگر، ممتاز و سرآمد بود. // كورش نه تنها مردي دلير در نبرد...