alternative

آخرین نوشته ها

زبان 7000 ساله
زبان 7000 ساله

زبان با قدمت 7000 سال ؟ فریتز هومل، سومر شناس آلمانی هومل ابتدا زبان سومری را از زبانهای آلتایی شمرد و در 1884 با قیاس لغات سومری و ترکی موفق شد با کمک 350 لغت اصیل ترکی موجود در سومری، جملات...

تمدن 3500 ساله
تمدن 3500 ساله

تمدن 3500 ساله در کنار رود ارس یکی از قدیمیترین تاریخ نویسان جهان هرودوت است که درمورد تمدن های سرزمینهای مختلف نوشته است به همین دلیل بسیاری از افرادی که تاریخ را تحریف میکنند نوشته هایی را به این مورخ نسبت میدهند...

حضرت محمد (ص) و زبان ترکی
حضرت محمد (ص) و زبان ترکی

پیشگویی پیامبر اسلام و یادگیری زبان ترکی ؟ یکی از بزرگترین دروغهایی که ساختن و به پیامبر اسلام نسبت داده شده در مورد زبان ترکی و یادگیری آن به مسلمانان هست از آن جالبتر این بود هست که پیامبر اسلام از حکومت...