alternative

آخرین نوشته ها

تحریف بزرگ
تحریف بزرگ

تحریف بزرگ علیرضا نظمی افشار علیرضا نظمی افشار، دیپلماتِ سابق ایران در دوران پهلوی که امروز حود را مخالف پهلوی و جمهوری اسلامی میدانند ، چندی پیش نامه ای به مقامات آمریکایی نوشته و تاریخ و جغرافیای آذربایجان را برایشان توصیف نموده...

زبان فارسی را رضاشاه رسمی کرد
زبان فارسی را رضاشاه رسمی کرد

زبان فارسی را رضاشاه رسمی کرد و آن را بر ایران تحمیل کرد این سخن پوچ نیز دنباله ادعای پوچ پیشینه است. زبان فارسی همیشه زبان اول و رسمی دربار سامانیان و صفاریان و غزنویان و شدادیان و اتابکان مراغه و...

کتاب دده قورقود
کتاب دده قورقود

صفحهٔ اول دست‌نوشته قصه‌های دده قورقود در موزه درسدن. بر روی این صفحه آمده که این قصه‌ها به زبان طایفهٔ اُغوز است. کتاب دَدَه قورقود (به ترکی استانبولی: Dede Korkut یا Korkut Ata) (به ترکی آذربایجانی: Dədə Qorqud) دده‌قورقود؛ به زبان...